tangislah

Labels:

Kata Ibnu Qayyim - 10 Jenis Tangis1)
1)Menangis kerana kasih sayang & kelembutan hati.
2) Menangis kerana rasa takut.
3) Menangis kerana cinta.
4) Menangis kerana gembira.
5) Menangis kerana menghadapi penderitaan.

6) Menangis kerana terlalu sedih.
7) Menangis kerana terasa hina dan lemah.
8) Menangis untuk mendapat belas kasihan orang.
9) Menangis kerana mengikut-ikut orang menangis.
10) Menangis orang munafik - pura-pura menangis.
"..dan bahawasanya DIA lah yang menjadikanorang tertawa dan menangis."(AnNajm : 43)Jadi, Allah lah yang menciptakan ketawa dan tangis, sertamenciptakan sebab tercetusnya. Banyak air matatelah mengalir di dunia ini.Sumber nya dari mata mengalir ke pipi terus jatuhke bumi. Mata itu kecilnamun ia tidak pernah kering ia berlaku setiaphari tanpa putus-putus.Sepertilah sungai yang mengalir ke laut tidakpernah berhenti?.kalaulah airmata itu di tampung banjirlah dunia ini.Tangis tercela atau terpuji ??Ada tangisan yang sangat di cela umpamanyameratapi mayat dengan meraungdan memukul-mukul dada atau merobek-robekpakaian.Ada pula tangisan sangat-sangat di puji dan dituntut iaitu tangisan keranamenginsafi dosa-dosa yang silam atau tangiskerana takut akan azab dansiksa Allah.Tangisan dapat memadamkan apiNeraka "Rasulullah saw bersabda :Tidaklah mata seseorang menitiskan air mata kecuali Allahakan mengharamkan tubuhnyadari api neraka. Dan apabila air matanyamengalir ke pipi maka wajahnyatidak akan terkotori oleh debu kehinaan, apabilaseorang daripada suatukaum menangis, maka kaum itu akan di rahmati.Tidaklah ada sesuatupun yangtak mempunyai kadar dan balasan kecuali airmata. Sesungguhnya air matadapat memadamkan lautan api neraka."Air mata taubat Nabi Adam a.s Beliau menangisselama 300 tahun tanpa mendongak ke langit tersangat takut dan hibanyaterhadap dosa yang telah ialakukan.Dia bersujud di atas gunung dan airmatanya mengalir di jurangSerandip. Dari air matanya itulah Allah telahmenumbuhkan pohon kayu manisdan pohon bunga cengkih.Beberapa ekor burungtelah meminum akan air mataAdam lalu berkata, "Manis sungguh air ini." NabiAdam terdengar lalumenyangka burung itu mempersendakannya laluia memperhebatkan tangisannya.Lalu Allah mendengar dan menerima taubatAdam dan mewahyukan, "Hai Adamsesungguhnya belum Aku pernah menciptakan airlebih lazat daripada air mata taubat mu!."Air mata yang tiada di tuntut:Janganlah menangis kalau tak tercapaicita-cita bukan kah Tuhan yang telahmenentukannya.Janganlah menangisnonton filem hindustan itu kan cuma lakonan.Janganlah menangis kerana cinta tak berbalasmungkin dia bukanlah jodoh yang telah Tuhan tetapkan.Janganlah menangis jika gagal dalampeperiksaan mungkin kita kurang membuat persediaan .Jangan menangis kalau wang kita hilang dijalanan sebab mungkin kita kurangbersedekah buat amalan.Janganlah menangis kalau tidak di naikkanpangkat yakin lah, rezki itu adalah pemberian Tuhan.Dari itu??.. Simpanlah air mata-air mata tangisanitu semua buat bekalanuntuk menginsafi di atas segala kecuaian yangtelah melanda diri, segaladosa-dosa yang berupa bintik2 hitam yang telahmengkelamkan hati hingga sukar untuk menerimahidayah dari Allah swt.Seru lah air mata itudari persembunyiannya di balik kelopak mataagar ia menitis membasahi danmencuci hati agar ia putih kembali dan jugasemoga ia dapat melebur dosa2dan moga-moga akan mendapat ampunanNyajua.Junjungan Mulia bersabda "Ada 2 biji mata yangtak tersentuh api neraka,mata yang menangis di waktu malam hari keranatakut kepada Allah swt dan 2biji mata yang menjaga pasukan fi sabillah diwaktu malam.""Di antara 7 golongan manusia yang akanmendapat naungan Allah dihariqiamat"??seseorang yang berzikir bersendirianlalu mengenang tentangkebesaran Allah swt lalu bercucuran air matanya.""Jika tubuh seseorang hamba gementar

0 comments:

Post a Comment